Πληροφορίες Οχήματος

Χειριστείτε όλες τις εργοστασιακές λειτουργίες που έχει το όχημα σας μέσα από την οθόνη της Navis Media. Άμεση συμβατότητα με τα χειριστήρια τιμονιού